Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu

Telefon: (81) 757 70 44 ; email: sp_jawidz@interia.pl


Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie edukacyjnym "Żywe obrazy".

2021-03-16 18:39:27

 Praca polegała na odtworzeniu znanych obrazów. Przed młodymi osobami stało wiele zadań: zgromadzenie odpowiednich rekwizytów (niejednokrotnie własnoręcznie przygotowanych), opracowanie scenografii, dobór stroju, fryzury, odpowiednie ustawienie, wreszcie wykonanie zdjęcia finalizującego pracę. Uczniowie wykazali się talentem aktorskim przy odtwarzaniu odpowiednich min i gestów, a także niesamowitą kreatywnością, ponieważ wykorzystali wszelkie dostępne środki, aby jak najwierniej odtworzyć wybrane przez siebie obrazy. Projekt osiągnął swój cel, ponieważ żywo zainteresował dzieci sztuką i sprawił, że wcześniej nieznane obrazy stały się rozpoznawane. Ponadto rozmawiając o dziełach sztuki można było doskonalić umiejętności redagowania wypowiedzi i bogacić leksykę.
 Ciekawi nas, czy rozpoznacie w postaciach z obrazów swoje koleżanki i kolegów z klasy?

Galeria