Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu

Telefon: (81) 757 70 44 ; email: sp_jawidz@interia.pl


Nowy plac dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jawidzu

2019-12-13 15:27:33

Szacuje się, że w ciągu roku z obiektu skorzysta ok. 400 osób. Z placu zabaw skorzystają dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkoły w Jawidzu oraz placówek z sąsiednich miejscowości. Będzie to także miejsce spotkań rodziców, zajęć pozalekcyjnych oraz organizacji wydarzeń szkolnych i sołeckich.

Ważną rolę w naszym prawidłowym rozwoju już od najmłodszych lat pełni ruch i pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia na placu zabaw wspierają zarówno fizyczną, jak i umysłową sprawność dziecka, które może na nim ćwiczyć m.in. koordynację ruchową. Nowy plac zabaw to pierwszy tego typu obiekt w naszej miejscowości – mówi Jerzy Bartosiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Jawidzu.

Partnerami projektu są: Urząd Gminy w Spiczynie, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jawidzu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jawidzu, Koło Gospodyń Wiejskich w Jawidzu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie.

 

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Spiczyn PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV relacji Chełm-Lublin Systemowa, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w południowo-wschodniej części kraju.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

Galeria