Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu

Telefon: (81) 757 70 44 ; email: sp_jawidz@interia.pl


Kompetencje Kluczowe w Gminie Spiczyn

2018-09-26 12:46:19

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.16 Kształcenie ogólne w ramach zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego."