Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Jawidzu

Telefon: (81) 757 70 44 ; email: sp_jawidz@interia.pl


Historia szkoły

2016-08-29 19:07:15

Krótki rys historyczny funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Jawidzu

Najstarszym zachowanym dokumentem, będącym w posiadaniu szkoły, świadczącym o jej historii jest Księga ocen z roku szkolnego 1934/35. Wynika z niej, że w tym roku szkolnym w 4 oddziałach uczyło się 130 uczniów urodzonych w latach 1921-1928. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach wynajmowanych u mieszkańców. Taki stan trwał do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny i okupacji mimo trudności kadrowych i lokalowych prowadzono 3 oddziały.

12 listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego roku - Komisarz Parcelacyjny majątku Jawidz, przeznaczył budynek mieszkalny po byłych właścicielach folwarku na potrzeby szkoły. W tysiąc dziewięćset czterdziestym dziewiątym roku szkoła wzbogaciła się o bibliotekę i uruchomiła kuchnię. Rok tysiąc dziewięćset pięćdziesiąty drugi przyniósł podwyższenie stopnia organizacyjnego szkoły do siedmiu klas. Czterech, a następnie pięciu nauczycieli pracowało z grupą 150 uczniów. W tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym szóstym roku oddano do użytku salę gimnastyczną i nową klasę lekcyjną w wyremontowanym budynku gospodarczym. W latach 1967-2000 stopień organizacyjny szkoły był podniesiony do 8 klas. W tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym czwartym roku na potrzeby szkoły oddano nowo wybudowany obiekt, w którym placówka mieści się do dziś. Od 1951-2004 roku szkołę w Jawidzu ukończyło 1050 uczniów, a w różnych okresach pracowało w niej 77 osób.

W ciągu 70 lat placówką zarządzało 13 osób. Byli to: Józef Kamiński, Franciszka Osterowa, Piotr Basta, Eugenia Powiłańska, Jan Żak, Edwarda Mazurek, Czesław Mazurek, Jadwiga Paprocka, Józef Paprocki, Adam Osior, Antoni Zarzycki, Józefa Pełka i Jerzy Bartosiewicz. Obecnie w sześciu klasach i oddziale przedszkolnym uczy się 102 uczniów. Placówka zatrudnia 19 pracowników, w tym 12 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Jawidzu posiada bardzo dobre warunki lokalowe: 8 sal dydaktycznych, pracownię komputerową (14 stanowisk) z dostępem do szerokopasmowego internetu, zastępczą salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (4 komputery) oraz profesjonalną kuchnię ze stołówką i szatnię. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca "Jaworek", Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół", koła plastycznego, koła teatralnego, koła języka polskiego, koła matematycznego i informatycznego.